Nieuw hulptransport wordt voorbereid

Elk jaar organiseren we in samenwerking met stichting Gain een humanitair transport naar Oekraïne. Stichting Dobre Destiny verzamelt door het jaar heen hulpgoederen die de mensen in de Oekraïne goed kunnen gebruiken zoals kleding en schoenen. Omdat de grenzen lange tijd gesloten waren vanwege de coronapandemie kon de vrachtwagen vorig jaar helaas niet rijden. Gelukkig is de grens weer open en zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor een nieuw transport.

Help mee

Het organiseren van zo’n hulptransport is kostbaar. Denk aan de kosten voor brandstof, het huren van de vrachtwagen en het afhandelen van de administratie bij de douane. Om ook volgend jaar een hulptransport mogelijk te maken zoeken wij donateurs. Helpt u mee om de hulpgoederen af te leveren bij de mensen in Oekraïne die het zo hard nodig hebben? Maak nu een gift over voor het hulptransport.

inladen hulptransport
Hulptransport voor Oekraïne per vrachtwagen vanuit Nederland.

Nieuwbouw opvanghuis vrouwen naar eindfase

Het nieuwe opvanghuis voor vrouwen is bijna klaar. Dankzij donaties die Dobre Destiny heeft ontvangen van verschillende organisaties, kerken en andere gevers, kan het huis worden ingericht. De elektriciteit is geïnstalleerd en alle wanden van de kamers zijn geverfd. Op de eerste verdieping zijn mooie tapijttegels gelegd. Het sanitair is geïnstalleerd en klaar voor gebruik.

Stichting Dobre Destiny ondersteunt een rehabilitatieproject voor vrouwen met verslavingsproblematiek in Novovolynsk, Oekraïne. Het bestaande opvanghuis was te klein om te kunnen voldoen aan de hulpvraag. Daarom is er op hetzelfde terrein een nieuw onderkomen gebouwd waar straks zo’n 20 vrouwen kunnen worden opgevangen.

Kerst in het kinderhuis

Kerst nadert. In het kinderhuis wordt de kerstboom opgezet en de huiskamer versierd. Op dit moment wonen er 26 kinderen. Vier kinderen wonen nog wel thuis maar worden dagelijks verzorgd door de leidsters van het kinderhuis in Novovolynsk. Dus in totaal zijn 30 kinderen toevertrouwd aan hun zorg.

Ook in Oekraïne veroorzaakt het coronavirus veel problemen. De kinderen kunnen nu niet naar school en de leidsters proberen zoveel mogelijk om de kinderen te helpen met schoolwerk. Dit valt niet mee vanwege tekort aan personeel in het kinderhuis.

Goed nieuws is dat een lokale tandarts hulp heeft aangeboden. Alle kinderen krijgen nu tandheelkundige hulp. En dat is heel erg nodig want veel kinderen komen binnen met gaatjes, soms wel 10 stuks. Sommigen hebben al helemaal geen tanden of kiezen meer.

Hulptransport uitgesteld vanwege coronavirus

In dit najaar stond een hulptransport naar Oekraïne op de planning. Als gevolg van de coronacrisis is het helaas nog niet mogelijk geweest om de hulpgoederen af te kunnen leveren. Vanwege de gesloten grenzen is het voorlopig onmogelijk om de vrachtwagen in Oekraïne te laten arriveren.
Bij onze vrienden in Novovolynsk is de teleurstelling groot en wij zouden ook niets liever willen dan de hulp aanbieden die zij zo goed kunnen gebruiken. We hopen dat het transport volgens jaar alsnog kan plaatsvinden.

Schoonmaakmiddelen voor het kinderhuis

In het kinderhuis gaat er maandelijks heel wat wasmiddel doorheen. Dit is een behoorlijke kostenpost. Met hulp van een groep vaste donateurs zamelen we elk jaar geld in voor de aanschaf van wasmiddel, shampoo, tandpasta en andere schoonmaakmiddelen voor het kinderhuis. Wilt u ook maandelijks een kleine bijdrage leveren aan het ‘wasmiddel-project‘ neem dan contact met ons op.

Zomervakantie bij het meer

De kinderen van het kinderhuis zijn deze zomer op vakantie gegaan naar het Svityaz meer, in het Noordwesten van Oekraïne. Dit jaar zijn er ook een aantal ouders meegekomen. Zo kunnen ze samen de vakantie beleven en werken aan de relatie met hun kind.

De jaarlijkse zomervakantie voor de kinderen uit het tehuis wordt financieel ondersteund door Dobre Destiny.

Humanitaire hulp uit Nederland is aangekomen

Eind januari is een vrachtwagen uit Nederland vol met hulpgoederen aangekomen bij het terrein van de vrouwenopvang. De vrachtwagen was tot de nok toe gevuld met dozen met kleding, meubilair en andere spullen die hard nodig zijn voor de verschillende projecten in en rond de stad Novovolynsk. Dankzij een gift van een kerk konden we de transportkosten vergoeden.

vrachtwagen met hulpgoederen wordt uitgeladen
dozen met hulpgoederen opgestapeld

Een terugblik op het afgelopen jaar

Actueel verslag van de activiteiten van Dobre Destiny

Aan het eind van 2019 is het een goed moment om terug te blikken op de activiteiten die we als stichting Dobre Destiny hebben mogen ondernemen in het afgelopen jaar. We hebben diverse donaties ontvangen in de vorm van giften en in natura. Dit alles heeft bijgedragen aan onze doelstelling, het bieden van hulp aan mensen in Oekraïne die gebukt gaan onder de gevolgen van armoede. Wij zijn alle donateurs heel dankbaar voor hun steun!

Kinderhuis

Het kinderhuis in Novovolynsk wordt op verschillende manieren gesteund door Dobre Destiny. De vaste gevers van het project ‘Sponsor een wasbeurt’ zorgen voor extra inkomsten waarmee wasmiddel, shampoo en tandpasta voor de kinderen aangeschaft kan worden. Ook ontvingen we een gift van een kerk op Texel het kinderhuis. Dit is gebruikt voor de aanschaf van keukenmeubilair.

kinderen laten wasmiddel en schoonmaakmiddelen zien

Een ander project dat we jaarlijks ondersteunen is de zomervakantie voor de kinderen. Dankzij giften uit Nederland konden de kinderen ook het afgelopen jaar weer op zomerkamp bij de Zwarte Zee. Een groep van zo’n 30 kinderen en de leiding hebben tien dagen volop genoten van zon en gezonde zeelucht.

De bakkerij

Met steun van Dobre Destiny is een bakkerij opgezet in Novolynsk waar mensen uit een van de opvanghuizen voor verslaafden werken. Ze leren een vak en het helpt hen de draad van hun leven weer op te pakken. De huidige bakkerij is inmiddels te klein en aan vervanging toe. De nieuwe bakkerij is inmiddels gereed en wordt nu van binnen afgewerkt en elektriciteit wordt aangelegd. Vanuit Nederland zijn tweedehands apparatuur en ovens overgebracht naar de nieuwe bakkerij.

In april en november heeft een aantal vrijwilligers uit Hoogeveen en omgeving met ervaring in het bakkersvak een bezoek gebracht aan het project om het personeel en het bouwproces van de bakkerij te begeleiden.

werkbezoek aan de nieuwe bakkerij

Nieuwbouw voor de opvang van vrouwen

Op een terrein buiten Novovolynsk worden vrouwen met een verslavingsachtergrond opgevangen. Om meer vrouwen te kunnen helpen, wordt er momenteel op hetzelfde terrein een nieuw opvanghuis gebouwd dat ruimte moet gaan bieden aan 20 nieuwe bewoonsters. Dit jaar hebben we een gift ontvangen voor de aanschaf van de verwarming.

nieuwbouw vrouwenopvang

Hulptransporten

Vanuit Nederland probeert Dobre Destiny zoveel mogelijk hulpgoederen te verzamelen die de mensen in de Oekraïne goed kunnen gebruiken. Elk jaar gaat vanuit Nederland een volgeladen vrachtwagen die kant op. Het laatste transport vond plaats in september. We brachten o.a. kleding, schoenen, kinderspeelgoed en meubilair voor de verschillende projecten die in en rond Novolynsk zijn opgezet.

inladen hulptransport

Nieuwbouw vrouwenopvang is in volle gang

Na de nodige oponthoud wordt er weer hard gewerkt aan de nieuwbouw voor de vouwenopvang buiten de stad Novovolynsk. Hier worden vrouwen opgevangen en begeleid die te maken met verslaving of andere problemen waardoor zij niet meer thuis kunnen blijven wonen. Het huidige onderkomen is oud en te klein. Het nieuwe huis moet straks ruimte bieden aan 20 vrouwen. Het streven is om in de loop van volgend jaar de deuren te kunnen openen voor vrouwen die deze hulp hard nodig hebben. De opvang van vrouwen is een van de projecten die door Dobre Destiny wordt ondersteund.

nieuwbouw vrouwenopvang vloer
De vloer wordt gelegd.
nieuwbouw vrouwenopvang sanitair
Het tegelwerk van de badkamer is bijna klaar.

Humanitair transport naar Oekraïne

In oktober is vanuit Nederland een vrachtwagen met humanitaire hulp naar Oekraïne gegaan. Jaarlijks wordt met steun van Dobre Destiny zo’n hulptransport georganiseerd. Om dit volgend jaar ook weer mogelijk te maken hebben we voldoende financiële ondersteuning nodig. Helpt u mee om het volgende transport met hulpgoederen mogelijk te maken?