Opvang vrouwen

Door de enorme druk van armoede en de zorg voor hun gezin is de verleiding voor vrouwen groot om te vluchten in prostitutie en alcohol- en drugsgebruik.

Buiten de stad Novovolynsk staat een oud huisje op een terrein van zo’n 20 hectare waar plaats is om maximaal acht vrouwen met verslavingsproblemen op te vangen. Een aantal deskundige begeleidsters zet zich in voor deze vrouwen. Het doel van de opvang is hen te helpen om sterk terug te kunnen keren naar hun gezinnen en hun plek in de maatschappij weer in te nemen. De voorzieningen zijn minimaal. En de hulpvraag om vrouwen op te vangen is veel groter dan de capaciteit van dit huis toelaat. Daarom wordt er op het terrein een nieuw huis gebouwd waar ruimte komt voor ongeveer 20 vrouwen. Dobre Destiny zet zich in om geld bijeen te krijgen voor de nieuwbouw.

Voor een recente update, lees onze blog!