Opvang vrouwen

Verslaving is een groot probleem in Oekraïne. Door de enorme druk van armoede en werkloosheid is de verleiding voor vrouwen groot om te vluchten in prostitutie en overmatig alcohol- en drugsgebruik.

In de heuvels buiten de stad Novovolynsk wordt een aantal vrouwen met verslavingsproblemen opgevangen onder deskundige begeleiding. Zij worden daar geholpen bij de terugkeer naar hun gezinnen en om hun plek in de maatschappij weer in te nemen. De opvang vindt nu nog plaats in een oud huisje waar slechts plaats is voor acht vrouwen. De voorzieningen zijn minimaal en de hulpvraag is veel groter dan de capaciteit van dit huis toelaat. Daarom wordt er hard gewerkt aan een nieuw huis dat plaats biedt aan zo’n 20 vrouwen.

Dobre Destiny zet zich in om geld bijeen te brengen voor de bouw van dit nieuwe opvanghuis.

Voor recente updates, lees onze blog!